රූගත කිරීමක් අතරතුර ජනප්‍රිය නළු සූර්යයාට ලැබුණු සප්‍රයිස් එක

 


ජනප්‍රිය නළුවෙක් වගේම ගායකයෙක් වෙන සූර්යයා දයාරුවන්ගේ උපන්දිනය පසුගියදා තිබුණා.මෙවර සූණ්‍යයා ඔහුගේ උපන්දිනය සැමරුවේ රූගත කිරීමක් අතරවාරයේ.පහත දැක්වෙන්නේ ඒ ඡායාරූප....

Previous Post Next Post